1. Zabiegi wykonujemy tylko osobom pełnoletnim (osoby niepełnoletnie mogą zostać poddane naszym zabiegom tylko za zgodą osobistą i pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności (minimalny wiek 16 lat)

2. Przed przystąpieniem do zabiegu należy okazać dowód osobisty, wypełnić kwestionariusz zdrowotny oraz oświadczenie „Zgodę na wykonywanie tatuażu/piercingu” Ad1

3. Nie wykonujemy żadnych zabiegów osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurząjących .

4. Zapewniamy sterylność w zakresie wykonywanych zabiegów.

5. Cena każdego tatuażu jest ustalana indywidualnie.

6. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku.

7. Cenę tatuażu uwzględni wpłacony uprzednio zadatek.

8. Automatycznie oświadczam iż będę przestrzegał/przestrzegała zaleceń odnośnie pielęgnacji tatuażu/ zabiegu przekłuwania ciała (odstąpienie od prawidłowej pielęgnacji równa się zerwaniu umowy wewnętrznej między studio Retro Ink Tattoo a osobą poddającą się zabiegowi.

9. Wszelkie zdarzenia wynikające z sytuacji losowych niezależnych od technik przeprowadzenia zabiegu (np. odrzucenie tuszu, migracja, ziarnina) nie podlegają gwarancji zabiegowej.

10. Konsultacje pozabiegowe są bezpłatne tylko i WYŁĄCZNIE dla osób przestrzegających zaleconej pielęgnacji,

11.Studio otacza opieką każdą osobę poddającą się zabiegom do momentu wygojenia tatuażu/piercingu.