Regulamin

Terms and conditions

1. Zabiegi wykonujemy tylko osobom pełnoletnim (osoby niepełnoletnie mogą zostać poddane naszym zabiegom tylko za zgodą osobistą i pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności (minimalny wiek 16 lat)

2. Przed przystąpieniem do zabiegu należy okazać dowód osobisty, wypełnić kwestionariusz zdrowotny oraz oświadczenie „Zgodę na wykonywanie tatuażu/piercingu” Ad1

3. Nie wykonujemy żadnych zabiegów osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurząjących .

4. Zapewniamy sterylność w zakresie wykonywanych zabiegów.

5. Cena każdego tatuażu jest ustalana indywidualnie.

6. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku.

7. Cenę tatuażu uwzględni wpłacony uprzednio zadatek.

8. Automatycznie oświadczam iż będę przestrzegał/przestrzegała zaleceń odnośnie pielęgnacji tatuażu/ zabiegu przekłuwania ciała (odstąpienie od prawidłowej pielęgnacji równa się zerwaniu umowy wewnętrznej między studio Retro Ink Tattoo a osobą poddającą się zabiegowi.

9. Wszelkie zdarzenia wynikające z sytuacji losowych niezależnych od technik przeprowadzenia zabiegu (np. odrzucenie tuszu, migracja, ziarnina) nie podlegają gwarancji zabiegowej.

10. Konsultacje pozabiegowe są bezpłatne tylko i WYŁĄCZNIE dla osób przestrzegających zaleconej pielęgnacji,

11.Studio otacza opieką każdą osobę poddającą się zabiegom do momentu wygojenia tatuażu/piercingu.

1. All the treatments we have in offer are for our customers over 18 years old. If you are less than 18 but over 16 bring your parents with you and provide their written consent, then we will take care of you too.

2. We need you ID card before the treatment, then fill in our health questionnaire and sign the consent.

3. If you are under the influence of alcohol or drugs, please visit us a few days after.

4. We practise using standard aseptic procedures.

5. Prices are set individually with our clients.

6. Just after preliminary arrangements, please confirm your arrival with down payment.

7. Down payment is included in the price of tattoo.

8. I am aware that it is obligatory to take care of my tattoo / body piercing during the healing process. Otherwise the srudio may terminate our agreement.

9. Random events, such as ink rejection or migration are not under warranty.

10. We consult our clients after the treatment for free, as long as you take care of your tattoo / piercing in legitimate way.

11. We take care of our clients until we are sure your’re fully healed.